top of page

WEBSITE DISCLAIMER

 

De websites www.pigsinspace.be, www.pigsinspace.eu en alle onderliggende pagina’s zijn eigendom van:

 

Pigs in Space / brand studio

Reclame en marketing

Bruno Jacques
Klimopstraat 12
8970 Poperinge
0477 57 26 53

BE 0675.190.076

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Pigs in Space werkt de inhoud van de website vaak bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat bepaalde inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Wij geven op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

 

Pigs in Space biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

 

Pigs in Space is niet verantwoordelijk voor webpagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Wij verschaffen informatie op onze website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op onze website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Pigs in Space kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.

 

Pigs in Space zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Pigs in Space kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op haar website of het beëindigen ervan. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: geschillen, ontstaan door het gebruik van deze website, die niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen de partijen, worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Ieper, België.

bottom of page